Rydskogens DGC

Historik

Banan i Rydsskogen uppstod i tanken redan ca 2005 men de första korgarna kom inte ned i jorden förrän 2007. Totalt har klubben lagt ned minst 5000 mantimmar på att arbeta med banan. Banans längden är på ca 2000 meter och banan är svår och det krävs en kombination av att kunna kasta långt och med precision för att lyckas bra. Banan sträcker sig över gamla betesmarker och partier med äldre skog. Naturen är varierad med både björkdungar, glesa tallskogar och några riktigt täta hien. På flera håll finns tallar som är över 250 år samt en del fina, vidkroniga ekar. KFUM Linköping frisbee har ett nyttjanderättsavtal med Linköpings kommun som täcker banområdet och klubben står för driften och skötseln av banan.

Djur och växter

Discgolf är inte bara att kasta plastdiscar utan en helhetsupplevelse. Tävlingsmomentet, träffa folk och att vara med om naturupplevelser. Om du har ögonen med dig kan du se en del växter och djur på banan. Sedan finns det en rad djur som du sällan eller aldrig ser, men som ändå finns på banan.

Spelar du ofta i Rydsskogen kommer du helt säkert att träffa på några av de mycket orädda rådjur och harar som finns här. Stanna gärna upp och titta på dem men visa alltid respekt.

Det finns också flera platser i skogen som är tillhåll för olika fåglar. Vid den gamla torra granen på hål 8 kan du till exempel hålla utkik efter den större hackspett som brukar sitta här och leta insekter inne i trädet. Under vår och höst kan så kallade meståg dra förbi med flera olika fågelarter i större flockar.

I dammarna som finns vid hål 5 och 14 är det fullt med olika groddjur, särskilt under leken på vår och höst. FÖrutom olika arter grodor och paddor finns både större och mindre vattensalamander. Försök att störa dem så lite som möjligt och är du en spelare med många discar så undvik att röra om för mycket under perioder då det är fullt med grodrom i dammen.

Huggorm har inte siktats på banan, men i banans närhet. Snok kan tillfälligtvis finnas på banan.

 

Comments 5

  1. Post
    Author

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *