Om oss

Inledning

Discgolf handlar om att kontrollera en discs flykt mot en banas hinder och svårigheter.
Banans svårigheter består av dels hålens längd, hinder i form av träd och buskar och
höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. Discgolf
spelas på en bana, som består av 9 eller 18 korgar (hål) och dess idé är att från
utkastplatsen med så få kast som möjligt få discen att hamna i korgen. Korgen (även kallat
kedjehål) är en metallställning bestående av hängande kedjor, som bromsar upp discen så
att den faller ner i korgen.

Tävlingsspelaren använder flera olika discar med varierande flygegenskaper. Det finns ett
antal golfdisctillverkare. De största märkena är Discraft och Innova Champion Discs.
Svenska Latitude 64, som startade sin tillverkning 2006, är en stark utmanare till dom
amerikanska jättarna. Dessa golfdiscar kan kastas över 100 meter även av
rekreationsspelare. Elitspelare kan kasta upp mot 150 meter eller ännu längre.
I discgolf använder man sig av discar som skiljer sig betydligt från vanliga
”bensinmacksfloppar”. Golfdiscarna är tyngre, har en mycket stabilare flykt och går att
kasta betydligt längre. En duktig discgolfare kastar drygt 100 meter utan problem. De allra
bästa i världen kastar omkring 140-150 meter även i vindstilla förhållanden.

Grundläggande spelregler

 • Se till att fairway är fri från människor och djur innan du kastar.
 • Utkastordningen på hål 1 lottas.
 • På nästföljande korg kastar den först, som hade bäst resultat på korgen innan.
 • Utkastet görs med den stödjande foten inom en zon 3 meter bakom utkastmarkeringen.

Efter att discen har släppts är det tillåtet att stiga över markeringen.

 • Platsen för nästföljande kast sker från discens främre del, som markeras med en
  markeringsdisc (minidisc). Vid kastet skall den stödjande foten placeras inom 30 cm rakt
  bakom markeringsdiscen. Ansats är tillåten. Det är även tillåtet att stiga ut med ena foten
  åt sidan, dock ej närmare korgen.
 • Den spelare som är längst från korgen kastar alltid först.
 • Marken framför markeringen får beröras direkt efter det att discen har kastats. Vid puttar
  (kast kortare än 10 meter från korgen) får man inte stiga över markeringen förrän full
  balans uppvisats.
 • En disc som hamnar på OB (Out of Bounds) måste spelas från platsen där discen
  passerade OB-gränsen. Man får plikta med ett kast. Vägar och vattendrag är exempel på
  vanliga OB:n (Se även de kompletta reglerna.)

Vett och etikett

Vad det hela handlar om är att visa hänsyn och respekt för din omgivning, både i form av
andra spelare, andra människor, växter, djur, utrustning o.s.v. Det är aldrig ok att knäcka
grenar eller små träd för att de är i vägen eller för att du är arg. Vågar du inte säga till
någon själv så säg till någon i klubben så pratar vi med dem som beter sig.
Man ska inte prata just då någon annan är på väg att kasta. Om man är på dåligt humör
ska man försöka att inte låta det gå ut över omgivningen. Man bör även undvika att röka
då man spelar, åtminstone ska man se till att andra inte behöver lida av röken och man ska
även undvika att fimpa på marken p.g.a. nedskräpningen och brandrisken.
Om någon i gruppen har tappat bort sin disc ska man, efter att man har hittat sin egen
disc, hjälpa till att leta efter discen.
Om du spelar i en grupp som går snabbare än gruppen framför så kan du fråga om ni kan
gå förbi. (gäller inte på tävling) Gör då så att både din grupp och gruppen framför kastar
ut samtidigt från samma tee. Din grupp gör sedan klart inspel och puttar medan den
omkörda gruppen väntar med sina inspel tills ni är klara med puttarna. Om du spelar i en
grupp som går långsamt och märker att gruppen bakom går snabbare, så vänta in
gruppen vid ett utkast och kasta ut samtidigt med den gruppen enligt ovan.

Nybörjartips

Välj en disc som är lättkontrollerad, t.ex en Aviar eller Polecat. Välj gärna en lite lättare
disc, ca 150 gram. Kasta inte hårdare än att du kan kontrollera discen någorlunda.
Flyger discen för mycket åt vänster? (för högerhänta backhandkastare) kasta lägre eller vinkla
discen mer åt höger.
Flyger discen för mycket åt höger? vinkla ned discen mer åt vänster och ge discen mer spinn.
Fladdrar discen? försök släppa discen renare så att discen skär genom luften i samma linje
som förlängningen av din underarm. Ge mycket spinn till discen. Träna gärna med en
understabil lätt disc (bensinmacksmodellen) då tvingas du ge ordentlig spinn för att
discen ska flyga någorlunda.
För att slippa leta efter discar: Välj en färggrann disc som syns. Undvik svarta, mörkgrå, eller
andra mörka färger, åtminstone för utkastdiscar. Bra färger är klarblå, klarröd, orange, vit
och allehanda ”chock” färger. Kasta inte hårdare än att du har en viss säkerhet på kastet så
att discen landar på fairway. Om olyckan ändå är framme; titta noga var discen tar vägen
och välj ett ”ögonmärke” (träd, buske, etc) som du kan utgå ifrån när du letar. Hjälp gärna
till att noggrant titta på allas kast och försök lägga på minnet vart de tar vägen. Om du
inte hittar discen där den borde vara så kan den ha fastnat i ett träd eller rullat i väg.

Inköpsställen

Det är väldigt dyrt med discar på sportaffärerna på stan eller på tornby. Köp istället på
internet www.discsport.se, www.nordisc.se, www.discmania.se,
Övrig utrustning
Handduk, vattenflaska, väska, markeringsdisc (krav vid tävling), paraply,
solskyddsmedel, myggmedel, skor med bra grepp. Det är viktigt att dina skor ger bra
grepp.

Historik

Banan i Rydsskogen uppstod i tanken redan ca 2005 men de första korgarna kom inte ned i jorden
förrän 2007. Totalt har klubben lagt ned minst 5000 mantimmar på att arbeta med banan.
Bananlängden är på ca 2000 m och banan är svår och det krävs en kombination av att
kunna kasta långt och med precision för att lyckas bra. Banan sträcker sig över gamla
betesmarker och partier med äldre skog. Naturen är varierad med både björkdungar, glesa
tallskogar och några riktigt täta hien. På flera håll finns tallar som är över 250 år samt en
del fina, vidkroniga ekar. KFUM Linköping frisbee har ett nyttjanderättsavtal med
Linköpings kommun som täcker banområdet och klubben står för driften och skötseln av
banan.

Djur och växter

Discgolf är inte bara att kasta plastdiscar utan en helhetsupplevelse. Tävlingsmomentet,
träffa folk och att vara med om naturupplevelser. Om du har ögonen med dig kan du se en
del växter och djur på banan. Sedan finns det en rad djur som du sällan eller aldrig ser,
men som ändå finns på banan.
Spelar du ofta i Rydsskogen kommer du helt säkert att träffa på några av de mycket orädda rådjur
och harar som finns här. Stanna gärna upp och titta på dem men visa alltid respekt.
Det finns också flera platser i skogen som är tillhåll för olika fåglar. Vid den gamla torra
granen på hål 8 kan du till exempel hålla utkik efter den större hackspett som brukar sitta
här och leta insekter inne i trädet. Under vår och höst kan så kallade meståg dra förbi med
flera olika fågelarter i större flockar.
I dammarna som finns vid hål 5 och 14 är det fullt med olika groddjur, särskilt under leken
på vår och höst. Förutom olika arter grodor och paddor finns både större och mindre
vattensalamander. Försök att störa dem så lite som möjligt och är du en spelare med
många discar så undvik att röra om för mycket under perioder då det är fullt med
grodrom i dammen.
Huggorm har ibland siktats på hål sju. Snok kan tillfälligtvis finnas på
banan.