Träning

Föreningen arrangerar träningar varannan torsdag kl 18.00 om inget annat anges här och via facebook. Träningarna är öppna för alla dock ser vi gärna att man
blir medlem i klubben vid mer frekvent besökande av träningarna då medlemskap öppnar upp för att kunna boka fotbollsplaner m.m

Aktuella träningar

27/4 . 18:00 , Samling vid övningskorgen rydskogen. Årets första träning